EKG Accessories อุปกรณ์เครื่อง อีซีจี อีเคจี

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องวัดบันทึกค่า ECG EKG

EKG Limb Clamp Electrode_อีเคจีอิเล็กโทรดแคล้มป์หนีบปลายแขนปลายขาเครื่อง อีเคจี
EKG Limb Clamp EKG Electrode Clamp_อีเคจีลิมแคล้มป์ แคล้มป์หนีบปลายแขนปลายขาสำหรับเครื่องวัดอีเคจี
EKG Clamp Electrode EKG Limb Clamp Universal Connector_แคล้มป์หนีบอีเคจีแคล้มป์หนีบปลายแขนปลายขาเครืองอีเคจีใช้ได้กับปลายสายได้ทุกแบบ
EKG Adult Suction Ball Electrode Universal_จู๊ปลูกบอลอีเคจีสำหรับผู้ใหญ่ใช้ได้กับสายอีเคจีเคเบิ้ลทุกแบบ
EKG Infant Child Suction Ball Electrode_จุ๊ปลูกบอลอีเคจีอิเล็กโทรดขนาดเล็กสำหรับเด็ก
ECG Animal Clip ECG Clamp for Animal EKG Animal Clamp_อีซีจีแคล้มป์อีเคจีแคล้มป์สำหรับสัตว์ใช้กับปลายสายได้ทุกแบบ
EKG Adult Limb Clamp Electrode_อีเคจีแคล้มป์หนีบปลายแขนปลายขา อีเคจีอิเล็กโทรดแคล้มป์
EKG Adult Limb clamp EKG Electrode clamp_อีเคจีอิเล็กโทรดแคล้มป์ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ปากคีบอีเคจีสำหรับหนีบปลายแขนปลายขา
EKG Limb Clamp Adult Universal_อีเคจีแคล้มป์สำหรับผู้ใหญ่แบบเสียบใช้ได้กับปลายสายทุกแบบ
EKG Adult suction ball electrode universal_ลูกบอลอีเคจีอิเล็กโทรดแบบเสียบได้ทุกชนิดปลายสาย
EKG tab resting adaptor banana 4.0 to tab_ตัวแปลงปลายสายอีเคจีจากแจ็คกล้วยเป็นแบบปากหนีบสำหรับจับแผ่นอีซีจีแทป
EKG ECG Animal Universal adaptor clamp_แคล้มป์แปลงปลายสายอีเคจีสำหรับสัตว์แบบเสียบได้ทุกชนิดปลาย
ECG Universal adaptor_ตัวแปลงข้อต่อปลายสายอีซีซีอีเคจีเป็นแบบปลายปากหนีบ
ECG EKG tab resting adaptor DIN3.0_ตัวแปลงปลายสายอีเคจีจากเข็มปลายแหลมเป็นปากหนีบจับแผ่นอีซีจีแทปอิเล็กโทรดสำหรับเด็ก
ECG EKG Tab resting adaptor Banana 4.0_ตัวแปลงปลายสายอีเคจีจากแจ็คกล้วยเป็นแบบปากหนีบสำหรับจับแผ่นอีซีจีแทปอิเล็กโทรดสำหรับเด็ก
EKG adaptor Banana4.0 to Aligator_ตัวแปลงปลายสายอีเคจีจากปลายแบบแจ็คกล้วยเป็นปากหนีบปากจระเข้
Disposable ECG Electrode Adult_แผ่นอีซีจีอิเล็กโทรด
ECG Red Dot Adult electrode_แผ่นอิซีจีอิเล็กโทรด
ECG Animal adaptor clamp_ข้อต่อแคล้มป์หนีบแปลงปลายสายอีซีจีสำหรับสัตว์
EKG Adult electrode limb clamp universal_แคล้มป์อีเคจีอิเล็กโทรดสำหรับหนีบปลายแขนปลายขา
EKG Adaptor Alligator clip to DIN 3.0_ชุดข้อต่อแปลงปลายสายอีเคจีจากแบบปลายแหลมเป็นปากจรเข้
EKG Pediatric Suction Ball Electrode Universal_ชุดลูกบอลอีเคจีอิเล็กโทรดสำหรับเด็ก
EKG Limb clamp universal for Pediatric_อีเคจีแคล้มป์อีเคจีอิเล็กโทรดสำหรับเด็กแบบเสียบได้ทุกชนิดปลายสาย

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องวัดบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกรุ่นทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องมอนิเตอร์วัดอีซีจี อีเคจี   EKG Clamp EKG limb clamp EKG Suction Ball Electrode ECG EKG Adaptor  ECG Animal clamp ข้อต่อสายและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องวัดบันทึกค่าคลื่นหัวใจไฟฟ้า EKG Monitor ทุกรุ่นทุกชนิด

Visitors: 26,922