Hospital Grade Plug & Cable หัวปลั๊กไฟ เต้ารับผนัง สายปลั๊กพ่วง และชุดสายไฟ

ชุดสายไฟทุกขนาดความยาวสาย หัวปลั๊กสำหรับต่อเข้าสายไฟ เต้ารับติดผนังห้อง และสายปลั๊กพ่วงต่างๆ
สายไฟเครื่องมือแพทย์ สายปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ เต้ารับไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ และสายพ่วงไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ หัวปลั๊กไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Green dot) เแบบ NEMA 5-15 สายปลั๊กไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์  Power cord medical grade NEMA 5-15 Plug to IEC-320-C13  (Green dot)  ชุดสาย Power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 ยาว 1.8 เมตร, 2.4 เมตร, 3 เมตร, 4.5 เมตร, 6 เมตร และ 7.5 เมตร  ชุดสายชนิดทนแรงพิเศษ Heavy duty power cord medical grade NEMA 5-15P to C13 สำหรับเตียงผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ  ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ LEVITON อเมริกา Medical Grade Power Strips ความยาวสาย 2.1 เมตร  ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์  TRIPP-LITE ประเทศ อเมริกา Medical Grade Power Strips ความยาวสาย 4.5 เมตร ชุดสายปลั๊กพ่วงไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์พร้อมแคล้มยึดติดกับเสาน้ำเกลือ ผลิตภัณฑ์  TRIPP-LITE ประเทศอเมริกา Medical Grade Power Strips with mounting clamp ความยาวสาย 4.5 เมตร และชุดสายพ่วงปลั๊กแบบสายขดสปริงดึงยืดความยาวได้ ต้ารับไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ เต้ารับไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด เต้ารับไฟฟ้าสำหรับ Celling Pendant เต้ารับไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์ Hubbell ประเทศ อเมริกา ต้ารับไฟฟ้าแบบ UK แบบ ยุโรป มีระบบเซฟตี้เบรคเกอร์กันไฟดูดในตัว สำหรับโรงพยาบาล Medical AC Plug , Medical Power Cord ,Medical Power Strip ,Medical AC Wall Outlet, Power cable Medical Grade, Hospital grade AC plug ,Medical grade AC power outlet receptacle
Visitors: 13,381