ESU Bipolar Forceps ด้ามจี้ ไบโพล่าร์ ฟอร์เชฟ

ด้ามจี้ไบโพล่าร์ฟอร์เซฟทุกแบบทุกขนาด

Bipolar Cautery Diathermy Forceps ESU Bipolar Forceps US type_ด้ามจี้ไบโพล่าร์ฟอร์เซฟ ข้อต่อเสียบด้ามแบบ อเมริกา
ESU Bipolar Forceps US type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้าแบบไบโพล่าร์ฟอร์เซฟ ข้อต่อด้าม 2 ขา แบบอเมริกา
Cautery Bipolar Forceps US type_ด้ามจี้ไบโพล่าร์สำหรับเครื่องจี้ผ่าตัด ข้อต่อด้ามแบบ US type
ESU McPherson Bipolar Forceps Curve tip Angle tip Euro type_ด้ามจี้ผ่าตัดไบโพล่าร์ฟอร์เซฟแม็คเพอร์สันปลายงอข้อต่อเสียบด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar Forceps US type_ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้าแบบไบโพล่าร์ฟอร์เซฟ
Bipolar McPherson Forceps Euro type_ด้ามเครื่องจี้ผ่าตัดไบโพล่าร์แม็คเพอร์สันฟอร์เซฟ ข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar Forceps Euro type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดแบบไบโพล่าร์ ข้อต่อเสียบด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar Forceps Non-stick Euro type_ด้ามจี้ไบโพล่าร์ฟอร์เซฟแบบคีบจี้ไม่ติดเนื้อ ข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar forceps straight tip Euro Type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้าไบโพล่าร์ฟอร์เซฟส์ ข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar forceps straight tip non-stick US type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้าไบโพล่าร์ฟอร์เซฟส์แบบ Non-Stick  ข้อต่อด้าม 2 ขา แบบมาตรฐานอเมริกา
ESU Bipolar forceps straight tip non-stick Euro type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้าไบโพล่าร์ฟอร์เซฟส์แบบ Non-Stick  ข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป
Bipolar Bayonet forceps Non-Stick US type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดแบบไบโพล่าร์บาโยเนทข้อต่อ2 ขา มาตรฐานอเมริกาแบบ Non-Stick จี้ไม่ติดเนื้อ
Bipolar Bayonet Forceps Non-Stick Europe type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดแบบไบโพล่าร์บาโยเนทข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป ปลายจี้แบบ Non-Stick จี้ไม่ติดเนื้อ
ESU Bipolar Bayonet forceps Non-Stick Euro type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดแบบไบโพล่าร์บาโยเนทข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานยุโรป ปลายจี้แบบ Non-Stick จี้ไม่ติดเนื้อ
ESU Bipolar Bayonet Forceps US type_ด้ามจี้ผ่าตัดด้ามจี้ศัลยกรรมด้ามไบโพล่าร์บาโยเนทข้อต่อเสียบด้าม 2 ขา แบบมาตรฐานอเมริกา
ESU Bipolar Bayonet Forceps US type_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดแบบไบโพล่าร์บาโยเนทข้อต่อด้ามแบบมาตรฐานอเมริกา
Electrosurgical Cautery Jeweler Bipolar Forceps angle tip_ด้ามจี้เครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าแบบฟอร์เซฟปลายงอข้อต่อแบนแบบมาตรฐานยุโรป
ESU Bipolar forceps cable with Bayonet forceps US type_ชุดสายจี้พร้อมด้ามจี้ผ่าตัดแบบด้ามบาโยเนทฟอร์เซฟข้อต่อ 2 ขาแบบมาตรฐานอเมริกา
Bipolar adaptor for Electrosurgical Unit Surtron LED_ข้อต่อแปลงขาไบโพล่าร์เครื่องจี้ผ่าตัด Surtron
Bipolar Foot Control Switch for ESU Surtron LED_ชุดสวิทซ์แป้นเท้าสำหรับเครื่องจี้ผ่าตัด Surtron

ด้ามจี้ไบโพล่าร์ ฟอร์เซฟ Bipolar forceps สำหรับเครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้า  ด้ามจี้ Bipolar Forceps ไบโพล่าร์ฟอร์เซฟ แบบปลายอิเล็กโทรดมน แบบปลายอีเล็กโทรดแหลม ด้ามจี้ไบโพล่าร์ ด้ามจี้ผ่าตัดไบโพล่าร์ฟอร์เซฟ สำหรับเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า แบบข้อต่อมาตรฐานอเมริกา (US type)  ด้ามจี้ไบโพล่าร์สำหรับเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าแบบข้อต่อมาตรฐาน ยุโรป  (Euro type European type)   ด้ามจี้แบบ Adson  ด้ามจี้แบบ Semkin ด้ามจับตรง ปลายตรงมน  ด้ามจี้แบบ Scoville Greenwood ด้ามจับโค้ง ปลายตรงมน   ด้ามจี้แบบ Gerald  Bayonet ด้ามจับโค้ง ปลายตรงมน  ด้ามจี้แบบ Yasargil ด้ามจับโค้ง ปลายตรงมน   ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า แบบ Bipolar Forceps Bayonet US type แบบ Bipolar Forceps Bayonet Euro type ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า แบบ Bipolar Forceps Bayonet Non-Stick US type แบบ Bipolar Forceps Bayonet Non-Stick Euro type ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมความงาม Plastic & Reconstructive Bipolar forceps   ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมตา Ophthalmic Bipolar forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัดทางด้านตา  1.  ด้ามจี้แบบ McPherson STR ด้ามจับตรง ปลายแหลมตรง   2. ด้ามจี้แบบ McPherson CVD ด้ามจับตรง ปลายแหลมหักมุม 45 ฮงศา   3. ด้ามจี้แบบ Coaptation Nadler ด้ามจับตรงปลายแหลมโค้งงอ   4. ด้ามจี้แบบ Coaptation Nadler ด้ามจับตรง. ปลายแหลมโค้งงอ   5. ด้ามจี้แบบ Jeweler#5 ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง   6. ด้ามจี้แบบ Jeweler#4 ด้ามจับตรง. ปลายแหลมตรง    ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาท Neurosurgical Bipolar forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าสำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาท 1.  ด้ามจี้แบบ Jansen Bayonet ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง   2. ด้ามจี้แบบ Jansen Bayonet ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง  3. ด้ามจี้แบบ Jansen Bayonet ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง   4. ด้ามจี้แบบ MALIS ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง  5. ด้ามจี้แบบ Scoville  Greenwood ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง  6. ด้ามจี้แบบ Yasargil ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Forceps แบบ Non stick Bipalar Forceps ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้าแบบมีท่อข้อต่อพ่นน้ำเกลือหรือสารละลายได้ (Bipolar Irrigation Forceps) Bipolar irrigation forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าแบบมีท่อข้อต่อน้ำเกลือหรือสารละลายเพื่อสามารถฉีดพ่นได้โดยตรงบริเวณเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ทำการจี้ผ่าตัด   1.  ด้ามจี้แบบ Hardy Bayonet ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง   2. ด้ามจี้แบบ Jansen Bayonet ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง  3. ด้ามจี้แบบ Scoville Greenwood ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง   4. ด้ามจี้แบบ Gerald Bayonet ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง   5. ด้ามจี้แบบ Cushing ด้ามจับโค้งปลายแหลมตรง  ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Forceps แบบมีสวิทซ์ Bipolar hand switch forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าทีมีระบบสวิทซ์ควบคุมที่ด้ามจับ  1.  ด้ามจี้แบบ Jansen Bayonet ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง   2. ด้ามจี้แบบ Scoville Greenwood ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง   3. ด้ามจี้แบบ Jeweler#4 ด้ามจับโค้ง  ปลายแหลมตรง   4. ด้ามจี้แบบ Semkin ด้ามจับโค้ง ปลายแหลมตรง  ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Forceps แบบ European  European Bipolar Forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าแบบมาตรฐานยุโรป  US Bipolar forceps  ด้ามจี้ไฟฟ้าแบบมาตรฐานอเมริกา   1.  ด้ามจี้แบบ McPherson ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง 2.  ด้ามจี้แบบ McPherson ด้ามจับตรง ปลายแหลมหักมุม 45 ฮงศา   3.  ด้ามจี้แบบ Jeweler#5 ด้ามจับตรง ปลายแหลมตรง 4.  ด้ามจี้แบบ Jeweler#5 ด้ามจับตรงปลายแหลมหักมุม 45 ฮงศา  5. ด้ามจี้แบบ Jeweler#7 ด้ามจับตรงกึ่งงอปลายแหลมหักมุม 45 ฮงศา 6. ด้ามจี้แบบ Adson ด้ามจับตรงปลายแหลมตรง  ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Irrigation Forceps แบบมีท่อข้อต่อพ่นน้ำเกลือหรือสารละลายได้  1.  ด้ามจี้แบบ Straight ด้ามจับฉนวนหนาตรง ปลายแหลมตรง  2. ด้ามจี้แบบ Straight ด้ามจับฉนวนเรียวตรง ปลายแหลมตรง  3. ด้ามจี้แบบ Bayonet ด้ามจับฉนวนโค้ง ปลายแหลมตรง  4. ด้ามจี้แบบ Bayonet ด้ามจับฉนวนโค้ง ปลายแหลมตรง  ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Forceps แบบใช้ครั้งเดียวด้ามจี้ไฟฟ้า Disposable Bipolar Forceps แบบใช้งานครั้งเดียว ด้ามจี้เครื่องจี้ไฟฟ้า Bipolar Forceps ฺBayonet แบบใช้ครั้งเดียวด้ามจี้ไฟฟ้า Disposable Bipolar Bayonet Forceps แบบใช้งานครั้งเดียว 

Visitors: 27,872