ESU Grounding Pad กราวด์แพด กราวด์เพลท แผ่นอิเล็กโทรดเครื่องจี้

 แผ่นกราวด์แพด แผ่นกราวด์เพลทเครื่องจี้

Electrosurgical Cautery Grounding pad disposable_แผ่นสื่อแผ่นกราวด์เครื่องจี้ผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวใช้แล้วทิ้ง
Electrosurgical Cautery Grounding pad reusable cable & disposable pad_ชุดสายกราวด์เคเบิ้ลเครื่องจี้ผ่าตัดแบบสายนำกลับมาใช้ใหม่และแพดใช้แล้วทิ้ง
Electrosurgical Cautery Grounding Pad with Cable Valleylab connector_ชุดแผ่นสื่อสายกราวด์เครื่องจี้ผ่าตัดแบบแผ่นพร้อมสายใช้แล้วทิ้งข้อต่อมาตรฐาน Valleylab
ESU Reusable Grounding pad with cable REM Plug_ชุดสายกราวด์เคเบิ้ลพร้อมแผ่นแพดเครื่องจี้ผ่าตัดแบบนำมาใช้ใหม่ได้ ข้อต่อ 2 รู มีขาเสียบตรงกลาง
Reusable ESU Patient Return Pad with cable for Valleylab_ชุดแผ่นสื่อพร้อมสายเคเบิ้ลแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับเครื่องจี้ Valleylab
Electrosurgical Neutral Electrode ESU Patient Grounding Pad_แผ่นสื่ออิเล็กโทรดแพดเครื่องจี้ผ่าตัดไฟฟ้า

แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า แผ่นกราวด์แพกกราวด์เพลทเครื่องจี้ผ่าตัด แผ่นแพดเครื่องจี้ไฟฟ้าแบบสิ้นเปลือง แผ่นแพดเครื่องจี้ไฟฟ้าพร้อมสายแบบนำมาใช้ใหม่ได้  ESU Electrode Grounding Pad ,ESU Patient Grounding Pad ,ESU Electrode Pad ESU Grounding Plate ESU Patient Return Pad Electrosurgical unit grounding pad  แผ่นอิเล็กโทรดแพดสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า ESU Electrode Grounding Pad ,Disposable Electrosurgical Pad (ESU Grounding Pad/Neutral Pad/Dispersive Electrode) , ESU Reusable Grouding Pad  แผ่นแพดเพลทกราวด์สำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้าทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และ แบบ Reusable ใช้ได้หลายครั้ง Disposable ESU Grounding pad monopolar (Unipolar) Disposable ESU Grounding pad bipolar แผ่นเพลทเครื่องจี้ทุกรูปแบบ แผ่นสื่อเครื่องจี้ผ่าตัด ESU Negative plate ESU patient return pad แผ่นสื่อเครื่อง RF เสริมความงามผิวหนังและใบหน้า Natural plate for RF unit

Visitors: 29,068