Gas Outlet แป้นจ่ายก๊าซระบบไปป์ไลน์ แป้นก๊าซระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ทุกรูปแบบ

แป้นจ่ายก๊าซไปป์ไลน์ติดผนัง แป้นจ่ายก๊าซไปป์ไลน์ติดเพดาน 
Medical Oxygen Gas outlet Ohmeda style O2 Gas outlet_ชุดแป้นจ่ายก๊าซออกซิเจนติดผนังโรงพยาบาลแบบ Ohmeda
Medical Air Outlet Ohmeda style Compressed Air hospital Central pipeline outlet_ชุดแป้นจ่ายอากาศอัดทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
Medical Vac Gas Outlet Vacuum Ohmeda style outlet hospital pipeline gas outlet_แป้นจ่ายสุญญากาศทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล
O2 Gas Outlet Oxygen Gas Pipeline  Outlet Diss Connector_ชุดแป้นจ่ายออกซิเจนทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียว Diss
Vacuum Gas Outlet Diss Connector_ชุดแป้นจ่ายสุญญากาศทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียวหมุน Diss สำหรับติดเพดานห้องผ่าตัดหรือติดผนังรถพยาบาล
Medical Air Gas Outlet Diss Air Diss Outlet_แป้นจ่ายก๊าฃอากาศอัดทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียว Diss
Solida Oxygen Gas Outlet Diss Connector_แป้นจ่ายออกซิเจนติดผนังหรือเพดานห้องแบบข้อต่อเกลียว DIss
Vacuum gas outlet pipeline  Diss Connector_แป้นจ่ายก๊าซสุญญากาศทางการแพทย์แบบข้อต่อเกลียวหมุน Diss
O2 Gas Outlet Ohmeda Style_ชุดแผงจ่ายก็าซออกซิเจนแป้นจ่ายออกซิเจนสำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์แบบมาตรฐาน Ohmeda
VAC Gas Outlet Ohmeda Style_ชุดแป้นเสียบระบบสุญญากาศทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแบบแป้นเสียบมาตรฐาน Ohmeda
Vacuum outlet pipeline Ohmeda style_แป้นจ่ายระบบสุญญากาศทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแบบ Ohmeda
Amico Wall Gas Outlet O2 Chemetron Style Oxygen Wall Gas Outlet Chemetron_แป้นเสียบจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์โรงพยาบาลผลิตภัณฑ์ Amico แบบ Chemetron
Amico Wall Medical Gas Outlet Vac Chemetron Style_แป้นจ่ายสุญญากาศทางการแพทย์ Vacuum Amico แบบ Chemetron
Gentec Oxygen Gas Outlet O2 Gas Outlet Chemetron Style_ชุดแป้นเสียบจ่ายก๊าซออกซิเจนติดผนังโรงพยาบาลแบบ Chemetron
Gentec VAC Gas Outlet Vacuum Outlet Chemetron Style_ชุดแป้นเสียบจ่ายระบบสุญญากาศทางการแพทย์ติดผนังโรงพยาบาลแบบ Chemetron
Medical Gas Wall Plate Panel Wall Slide plate_แป้นเพลทแป้นสไลด์ติดผนังสำหรับแขวนขวดซักชี่น
Hospital Wall Slide plate panel_แป้นสไสด์เพลทแขวนขวดดูดเสมหะผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ ติดผนังหอผู้ป่วยโรงพยาบาล
Suction Wall Slide Plate_สไลด์เพลทสำหรับแขวนขวดซักชั่นไปป์ไลน์หรือเครื่องมือแพทย์ติดผนังอื่นอื่น
Amigo Gas Outlet Panel O2 Air Vac & Wall Slide plate  Chemetron Style_ชุดกล่องแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ Amigo แบบ 3 ก๊าซ Oxygen Air Vac และ แป้นเพลทแขวนขวดซักชั่น
Amigo  Gas Outlet Panel O2 Vac & Wall plate silde  PB Style Puritan Style_ชุดกล่องแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์แบบ 2 ก๊าซ ออกซิเจน และ Vac พร้อมสไลด์เพลท
Medical Gas Outlet Panel Hospital Gas Pipeline Outlet Box Panel_ชุดกล่องแผงจ่ายก๊าซติดผนังโรงพยาบาล ชุดกล่องสาธิตแผงแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์โรงพยาบาล
O2 Coupler Outlet Ohmeda Style_หัว Coupler จ่ายก๊าซออกซิเจนสำหรับต่อปลายสายยางห้อยเพดานห้องผ่าตัดหรือต่อความยาวใช้งานสายออกซิเจน
Vac Coupler Outlet Ohmeda Style_หัว Coupler ระบบสุญญากาศทางการแพทย์สำหรับต่อปลายสายยางห้อยเพดานห้องผ่าตัดหรือต่อความยาวใช้งานสาย Vacuum
Scavenging Gas Outlet Panel AGSS Penel AGSS Outlet_ชุดแป้นจ่ายระบบดูดกำจัดก๊าซที่เหลือการดมยาสลบของเครื่องดมยาสลบ
O-Ring kits for Solida Gas Outlet_ชุดซีลยางโอริงสำหรับแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
Medical Gas Outlet O-Ring_แหวนยางโอริงสำหรับชุดแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์
O2 Coupler Outlet Puritan Style_หัว Coupler จ่ายก๊าซออกซิเจนสำหรับต่อปลายสายยางห้อยเพดานห้องผ่าตัดหรือต่อความยาวใช้งานสายออกซิเจน แบบ PB Puritan Style
Oxygen Gas Outlet Chemetron type_แป้นจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์แบบมาตรฐาน Chemetron
Vacuum Gas Outlet Chemetron type_แป้นจ่ายระบบสุญญากาศทางการแพทย์แบบมาตรฐาน Chemetron
Medical gas outlet Gentec Oxygen gas outlet Gentec Ohmeda style_ชุดแผงแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ Gentec ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนติดผนังโรงพยาบาล Gentec แบบ Ohmeda
Medical gas outlet Gentec Vacuum gas outlet Gentec Ohmeda style_ชุดแผงแป้นจ่ายระบบสุญญากาศทางการแพทย์ Gentec ติดผนังโรงพยาบาล Gentec แบบ Ohmeda
Medical gas outlet Ohio Oxygen gas outlet Ohio Ohmeda style_ชุดแผงแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ Ohio ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนติดผนังโรงพยาบาล Ohio แบบ Ohmeda
Medical gas outlet C&U Hospital Gas Outlet Panel C&U_ชุดแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ติดผนังโรงพยาบาล C&U
Medical Wall Suction plate Hospital Wall Slide plate with front panel_ชุดแผงแป้นสไลด์เพลทติดผนังโรงพยาบาลสำหรับแขวนขวดชักชั่นดูดเสมหะและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ
แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์โรงพยาบาล ทุกรูปแบบชนิด  Medical Gas Outlet Hospital Gas Outlet แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์แบบติดผนังแบบติดเพดาน Medical Gas Pipeline Outlet Bed Head Column กล่องจ่ายก๊าซหัวเตียงผู้ป่วยสำเร็จรูป Medical Gas Wall Outlet Panel Box ชุดกล่องแป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์ติดผนังแบบเดินลอย เแป้นเสียบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ทุกรูปแบบได้แก่ แบบ Ohmeda Style ,Silbermann Style ,Chemetron Style ,Puritan Style PB Style ,Draeger Style , C&U Style & DISS Connector Outlet  แป้นจ่ายก๊าซทุกชนิดก๊าซ ได้แก่ O2 Gas Outlet Oxygen Gas Outlet แป้นจ่ายก๊าซออกซิเจน, Air Gas Outlet Compressed Air Outlet แป้นจ่ายอากาศอัดทางการแพทย์ , N20 Gas Outlet แป้นจ่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์, CO2 Gas Outlet แป้นจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ,Vacuum Outlet แป้นก๊าซระบบสูญญากาศทางการแพทย์  แป้นจ่ายก๊าซ Medical Gas Outlet Solida  Medical Gas Outlet Amigo  Medical Gas Outlet Ohio Medical Outlet Beacon Medaes Medical Gas Outlet Gentec Medical Gas Outlet Tri-Tech
 
 
Visitors: 13,383